Palliatieve zorg / 24-uurs zorg

Heeft u of één van uw naasten behoefte aan verpleging? Wij bieden verpleging aan cliënten met een lichamelijke en/of psychische beperking. Deze vorm van verzorging wordt voornamelijk verleend aan ouderen met een chronische aandoening.

Wij verlenen palliatieve zorg aan cliënten die in hun laatste levensfase verkeren doordat ze een levensbedreigende ziekte hebben en niet meer beter kunnen worden. In deze situatie zorgen wij ervoor dat onze cliënten zo min mogelijk last hebben van pijn en benauwdheid. We staan stil bij de gevoelens en gedachten van een cliënt en bieden ondersteuning door middel van het voeren van gesprekken om het leven af te ronden. Natuurlijk doen wij dit in overleg met de betreffende cliënt en indien gewenst met diens naasten.

U kunt bij palliatieve zorg denken aan:

  • Bestrijding van pijn en andere lichamelijke klachten
  • Aandacht voor spiritualiteit en zingeving
  • Behandeling van psychische en sociale problemen
  • Emotionele steun voor cliënt en diens naasten
  • Leren omgaan met ziekte en rouw
  • Ondersteuning bij het afscheid
  • Nazorg voor de nabestaanden

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van de (wijk)verpleegkundige van Initiatief Zorg. Met deze indicatie wordt wijkverpleegkundige betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Uw zorgverzekeraar vergoedt de zorg vanuit de basisverzekering. Deze zorg heeft geen invloed op het ‘eigen risico’.

Aanmelden