De gezondheidszorg is rijk aan wetenschap en zorginnovaties. Nieuwe ontdekkingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten volgen elkaar in hoog tempo op. Dit is essentieel omdat door vergrijzing en de ontwikkeling van de medische technologie veel druk wordt gelegd op de financiële kant van de zorg. Daarnaast is in toenemende mate aandacht voor de kwaliteit en doelmatigheid. Verbeteringen zijn nodig met betrekking tot kwaliteit, service en efficiëntie van zorgprocessen waardoor een betere relatie gaat ontstaan tussen prijs en kwaliteit.

Waarom is zorginnovatie nodig?

De omgeving van de Nederlandse gezondheidszorg is continue aan verandering onderhevig. Het is voor zorginstellingen belangrijk om innovatief te zijn, zodat zij kunnen inspelen op deze verschillende veranderingen en daarmee wendbaar kunnen blijven. Een aantal ontwikkelingen zoals het tekort aan personeel, de stijgende levensverwachting en toenemende mogelijkheden van technologie maakt dat zorginnovatie een strategisch speerpunt is van bijna alle zorginstellingen. Innovatie is het ontdekken en toepassen van nieuwe ideeën om iets sneller, handiger, goedkoper of beter te maken. In grote lijnen zijn er een aantal ontwikkelingen die maken dat innovatie in de gezondheidszorg nodig is:

  • Groeiend tekort aan personeel;
  • Assertieve en beter geïnformeerde patiënten;
  • Toenemende levensverwachting;
  • Tekort aan financiële middelen;
  • Technologische ontwikkelingen;

Deze verschillende ontwikkelingen in de zorg zijn samenhangend. Dat komt doordat er steeds meer mensen langer gezondheidszorg nodig hebben door de toenemende levensverwachting. Om voor alle mensen goede zorg te verlenen is er meer personeel nodig. Ook zorgt dit voor een verhoging van de zorgkosten (tekort aan financiële middelen), omdat mensen langer zorg nodig hebben. Verder blijkt uit onderzoek dat 70% van de patiënten voorafgaand aan een afspraak met de huisarts online op zoek gaan naar informatie. Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd.

Voorbeelden van digitale zorginnovatie

E-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren en draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor cliënten. Domoticatoepassingen als beeldschermzorg en leefstijlmonitoring zijn voorbeelden van e-health. Ook is het elektronische clientendossier (ECD’s) een voorbeeld Ook zijn er initiatieven op het gebied van slimme wijken, waarbij de gemeente en partners samenwerken aan het bouwen van een nieuwe slimme wijk met aandacht voor technologie en sociale cohesie. In de ouderenzorg zien we technologische ontwikkelingen als de grootste uitdaging. De kunst hierbij is om de techniek in te zetten als een dienst en niet als een product. Wat is de vraag van de cliënt en hoe kunnen we die met technologische innovaties ondersteunen? Met verschillende partners worden er slimme huizen opgezet met technische snufjes en vernieuwende, technologische ideeën van ondernemingen. Mensen die dit willen uitproberen, kunnen de woning per nacht huren. Andere recente zorginnovaties zijn:

  • Digitale huisartspraktijk: een steeds grotere groep patiënten wil contact met de huisarts op een voor hen prettig moment, zonder daarvoor naar de praktijk te hoeven komen. Patiënten van DocLine kunnen op ieder moment van de dag in een digitale omgeving vragen stellen, een afspraak maken, medicijnen aanvragen, labuitslagen bekijken en hun medisch dossier inzien.
  • Hulp bij medicatie: hulpmiddelen om herinnerd te worden aan het nemen van de medicatie. Bijvoorbeeld medicijndozen die alarmen geven (Medminder) of lichtsignalen (GlowCap) en verschillende apps die herinneringen geven (VGZ Medicijnen, Medisafe, MedApp) of waarmee je herhaalrecepten kunt aanvragen.
  • Personenalarmering: Personenalarmering is een alarmknop in de vorm van een polsband of halszender die in huis gebruikt kan worden voor direct contact met een alarmcentrale. De personenalarmering kan je gebruiken in het geval van een noodsituatie.
  • Zelfredzaamheidscoach: Coach2Care is een digitaal hulpmiddel met coaches die zelfredzaamheid stimuleren, in een nieuwe situatie die onwennig, onduidelijk of stressvol kan zijn.

Door deze toepassingen is het voor ouderen mogelijk langer thuis te blijven wonen. En als het dan toch noodzakelijk is naar een verzorgingshuis te gaan, maken innovatieve oplossingen hun leven daar prettiger en veiliger.