Persoonlijke verzorging en verpleging

Door ouderdom, ziekte of na een operatie kunnen alledaagse handelingen lastig worden. Ons professionele en goed opgeleide team van verzorgenden biedt zorg aan huis zodat cliënten langer prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Persoonlijke verzorging

 Door ouderdom, ziekte of na een operatie kunnen alledaagse handelingen lastig worden. Ons professionele en goed opgeleid team van verzorgenden biedt zorg aan huis, zodat cliënten langer prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Onze zorgverlening wordt aangepast aan de wensen en behoeftes van onze cliënten en wordt opgesteld middels een persoonlijk zorg- en leefplan. Wordt het lastig om de dagelijkse dingen zelf te doen, zoals opstaan, wassen en aankleden of ander zaken die vaak vanzelfsprekend lijken, dan ondersteunen wij graag bij deze activiteiten.

U kunt hierbij denken aan:

  • Lichamelijke verzorging
  • Ondersteuning bij aan- en uitkleden
  • Ondersteuning bij naar bed gaan en opstaan
  • Ondersteuning bij eten en drinken
  • Hulp bij medicatie
  • Aanbrengen en verwijderen van ledemaat prostheses

Verpleging

Heeft u of een van uw naasten behoefte aan verpleging? Wij bieden verpleging aan cliënten met een lichamelijke en/of psychische beperking. Deze vorm van verzorging wordt voornamelijk verleend aan ouderen met een chronische aandoening. Een cliënt die ziek is, gehandicapt, of in een ziekenhuis opgenomen is geweest kan verpleging aan huis ontvangen. Een gekwalificeerde en deskundige verpleegkundige houdt dan toezicht op het herstel van de gezondheid en voorkomt verergering van een ziekte en/of aandoening.

U kunt bij verpleging denken aan:

  • Toedienen van medicijnen
  • Verzorgen van wonden
  • Geven van injecties

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van de (wijk)verpleegkundige van Initiatief Zorg. Met deze indicatie wordt wijkverpleegkundige betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Uw zorgverzekeraar vergoedt de zorg vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor.

Aanmelden