Raad van Toezicht

Om goede zorg te kunnen garanderen werkt Initiatief Zorg met een Raad van Toezicht.

Om goede zorg te kunnen garanderen werkt Initiatief Zorg met een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen.

De leden van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met Initiatief Zorg. Alle leden hebben een brede achtergrond (bestuurlijk, juridisch, of zorginhoudelijk) waardoor de toezichtstaak adequaat kan worden ingevuld

Deze behartigt de belangen van onze cliënten en medewerkers door zich zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van onze organisatie en alles wat daarin gebeurt. Wij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De leden van deze Raad zien erop toe dat wij onze doelstellingen nastreven. De Raad van Commissarissen houdt zich tevens bezig met financieel beheer, het naleven van wetten en regels, ons beleid en strategieën. Ook de mate van tevredenheid van zowel onze cliënten als onze medewerkers is een belangrijk punt van toezicht. De Raad van Commissarissen staat ons bestuur bovendien altijd met raad terzijde.