Onze normen en waarden

Wij zijn ons bewust van het belang van onze maatschappelijke positie. Wij werken dan ook doelgericht om de doelstellingen van onze missie en visie te behalen.

Wij zijn ons bewust van het belang van onze maatschappelijke positie. Wij werken dan ook doelgericht om de doelstellingen van onze missie en visie te behalen. Onze organisatiecultuur is zo ingericht dat u de volgende waarden terug kunt vinden in alles wat wij doen: integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie. Alleen zo kunnen wij de kwaliteit bieden die voor ons en onze cliénten zo belangrijk is.