Klachtenprocedure informatie

Heeft u een klacht over onze zorg? Heel vervelend natuurlijk. Wij horen graag wat het probleem is en of wij dat voor u kunnen oplossen.

Ik heb een klacht!

Het kan zijn dat u als cliënt niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Het kan ook voorkomen dat er zich een gebeurtenis voordoet waar u niet tevreden over bent en hier een melding van wilt maken. Uw suggesties en klachten zijn waardevol om onze kwaliteit te controleren en/of te verbeteren. Als wij uw wensen kennen, dan kunnen wij betere thuiszorg u bieden.

Wij raden u aan om uw klacht eerst met de zorgverlener of zorg(meldings)coördinator van het wijkteam te bespreken om te kijken of u samen de klacht kunt oplossen. Kunt u dit niet bespreken met uw zorgverlener of zorg(meldings)coördinator? Dan kunt u het klachten formulier hier downloaden en opsturen naar het kantoor van Initiatief Zorg.

Klachtenreglement

Initiatief zorg hanteert een klachtenprocedure die u hier kunt downloaden. Hierin wordt uitvoerig beschreven hoe Initiatief Zorg met klachten omgaat. Initiatief Zorg beschikt over een laagdrempelige klachtenregeling, ons streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen u en onze medewerker(s) op te lossen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via het algemene nummer van Initiatief Zorg contact opnemen.

Download het klachtenformulier