Over ons

Initiatief Zorg levert zorg op maat en stelt de cliënt centraal. Met gekwalificeerd personeel en innovatieve technologie maken wij persoonlijke aandacht voor de cliënt mogelijk.

Langer thuis blijven wonen met zorg op maat

Merkt u dat het uitvoeren van dagelijkste taken niet meer vanzelfsprekend is? Met de inzet van onze thuiszorg experts bieden wij u de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Onze thuiszorg biedt onder andere verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp aan om u te helpen. Onze zorg is afgestemd op de zelfredzaamheid van onze cliënten. Dat betekent dat de mate waarin zij in staat zijn om zelfstandig te functioneren en de regie te voeren over hun eigen leven ons belangrijkste doel is bij het bieden van de zorg. Wij leveren onze diensten altijd in samenspraak met onze cliënten en waar nodig ook met hun verwanten en naasten.

Kwaliteit

Initiatief Zorg hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg. We werken volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche en hebben daarbij alle maatregelen genomen om veiligheid en kwaliteitszorg te waarborgen. We werken bovendien volgens de eisen van een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Ons werk verandert continue, zorgvragen worden complexer.

Daarom maken we gebruik van ervaringen van cliënten en kijken ook onze medewerkers zelf kritisch naar hun functioneren door zichzelf met regelmaat te evalueren. Zo kunnen wij werken met aandacht voor onze cliënten en hebben we meer tijd over voor de belangrijke zorgtaken. Precies zoals u dat van een goede thuiszorgorganisatie mag verwachten. Een van de mogelijkheden om te beoordelen of een zorginstelling voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen is door de organisatie te toetsen aan de ISO 9001:2015 normering. Als jonge organisatie doen wij er alles aan om dit keurmerk zo snel mogelijk te behalen.

Onze medewerkers

Wij bieden onze zorg vanuit een klein wijkgericht team dat een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie met onze cliënten opbouwt. Ieder team bestaat uit een verpleegkundige en verzorgenden die dag en nacht verpleging en verzorging kunnen bieden. Wij zetten altijd vaste medewerkers in, zodat u steeds hetzelfde gezicht blijft zien. Onze medewerkers zijn op deze manier een duidelijk aanspreekpunt en letten op de veiligheid binnen uw woonomgeving.